top of page
Filmpje

OVER ONS

Het Wachthuis wil als fluïde organisatie inspelen op de actuele noden van de maatschappij. Vandaag zetten we in op thema's als wachtlijsten voor psychische hulp, (all)eenzaamheid, stil verdriet of "zorg achter het net of tussen de mazen". Dit kan uiteraard morgen veranderen en daarom engageren we ons om mee te stromen, te wroeten, te wringen, te dromen, te zoeken, maar ook om op de barricade te staan waar nodig.

Het Wachthuis biedt een veilige plek voor mensen met een psychische en/of sociale kwetsbaarheid en dit buiten de geestelijke gezondheidszorg, binnen de dagelijkse samenleving. Je kan bij ons terecht voor een onmiddellijke, toegankelijke, niet-residentiële overbruggingsperiode.

Wat?

Wachtverzachter

Sta je ergens op een wachtlijst of zit je te wachten op intensievere hulpverlening? Kom gerust een kijkje nemen!

Zinvolle dagbesteding

Krijg je intussen psychische hulp, maar loop je thuis de muren op? Spring zeker binnen!

Nazorg

Kom je uit een opname, maar weet je niet goed hoe het nu verder moet? Kom langs! Door mensen te ontmoeten, nieuwe dingen te leren, een structuur te behouden val je minder snel in 'het grote zwarte gat'.

We bieden bewust geen therapie aan, maar we zorgen voor elkaar. We wachten samen en actief!

Voor zoekers, bruisende ideeënmachines, nietsdoeners, vastlopers, dromers, lanterfanters, stofzuigers met voelsprieten maar zonder filter, stille waarnemers, spring-in’t-velders, kleurenzieners, niet-uit-hun-bed-kunners, boswachters die het bos of de bomen niet meer zien, gestrande reizigers, natuurwetmatige denkers, ik-kan-het-nieters, verlorenlopers, chaotische vergeters en andere vogels die moe zijn en dus ook het (alleen) wachten moe zijn. Het Wachthuis is er voor psychodiverse mensen tussen 17 en 117 jaar die wachten op psychische hulp of op betere tijden.

Voor wie?

Why?

Waarom?

De wachtlijsten voor de geestelijke gezondheidszorg zijn lang. Uitstel van zorg leidt tot complexere problemen die langer en intensiever behandeld moeten worden, wat nog eens extra druk op het systeem zet.​ Met Het Wachthuis willen wij meewerken aan zorgcontinuïteit en de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg. ​Wij maken kwartier! Dit wil zeggen dat we een warme en toegankelijke plek willen aanbieden voor iedereen die hier nood aan heeft.

Missie

Als WACHTVERZACHTER biedt Het Wachthuis wachttijdondersteuning aan voor wie wacht op psychische hulp, op betere tijden, op Godot,...

Als BRUGGENBOUWER biedt Het Wachthuis een zinvolle overbruggingsperiode aan voor wie al hulp krijgt of gekregen heeft. We zoeken mee naar verbinding. Verbinding tussen onze wachters onderling, hun naasten en indien gewenst hun hulpverleners. Contact met bondgenoten werkt helend, dat is intussen bewezen. We vechten tegen eenzaamheid, zowel tegen sociale als tegen emotionele en existentiële eenzaamheid. Niet te verwarren met alleenzaamheid.

Als KWARTIERMAKER biedt Het Wachthuis een veilige en warme plek aan voor mensen met een psychische kwetsbaarheid buiten de geestelijke gezondheidszorg, in de gewone maatschappij. Als burger dragen we de verantwoordelijkheid om voor elkaar te zorgen. Het Wachthuis heeft daardoor 2 doelgroepen: de Wachters enerzijds en de maatschappij anderzijds. We vinden het belangrijk dat onze wachters hier kunnen zijn wie ze zijn en daarbij de tijd krijgen om tot rust te komen en zichzelf opnieuw te ontdekken. Inclusie staat daarbij centraal.

Als GATENVULLER zorgt Het Wachthuis voor zorgcontinuïteit, daar waar de klassieke geestelijke gezondheidszorg niet volstaat. Zo kunnen mensen met een vraag naar nazorg ook bij ons terecht. Je hoeft dus niet per sé ergens op een wachtlijst te staan.

Als WEGWIJZER en VERKENNER zoekt Het Wachthuis mee naar de weg die onze Wachters willen volgen. We gaan mee op zoek binnen de bestaande sociale kaart en vullen aan waar nodig.

Als HOOPVERLENER verruimt Het Wachthuis de blik en de perspectieven. Doormiddel van workshops gaan we op zoek naar ondergesneeuwde verlangens en passies. We bouwen drempels om tot springplanken.

Als VERTRAGER geeft Het Wachthuis tijd. Er is geen wachtlijst en ook geen deadline.

Visie

Zoals hierboven beschreven, wil Het Wachthuis als fluïde organisatie inspelen op de actuele noden van de maatschappij. Vandaag zetten we in op thema's als wachtlijsten voor psychische hulp, (all)eenzaamheid, stil verdriet of "zorg achter het net of tussen de mazen". Dit kan uiteraard morgen veranderen en daarom engageren we ons om mee te stromen, te wroeten, te wringen, te dromen, te zoeken, maar ook om op de barricade te staan waar nodig.

We werken hard aan de de-stigmatisering van psychische kwetsbaarheid. Onze medewerkers hebben oog voor mensen in hun eigen complexiteit en autonomie vanuit de basishoudingen aanvaarding, echtheid en empathie. Daarbij richten we onze aandacht op zowel de geest als het lichaam. We geloven in de kracht van de natuur, verwonderingverbinding, creativiteit en beweging.

 

Een mooie omgeving om te kunnen wachten - zoeken - zijn, heeft zeker een positieve invloed op onze eigenwaarde.

 

Vrijblijvendheid is essentieel, want: "waar niets moet, gebeurt vaak veel".

Om dit te kunnen verwezenlijken, blijven we weg van voorstructurering in de opbouw van Het Wachthuis.

.

Strategie

Door middel van verbinding met tochtgenoten verzachten we het wachten. Zowel sociale, emotionele als existentiële eenzaamheid proberen we zo op te vangen.

We zetten mensen letterlijk en figuurlijk weer in beweging. Buiten komen en bewust en actief omgaan met ons lichaam werkt helend. Bovendien kunnen wachters die willen op termijn doorgroeien als vrijwilliger.

Door mensen met een psychische kwetsbaarheid een veilige plek aan te bieden buiten de geestelijke gezondheidszorg werken we inclusief. We kiezen bewust voor activiteiten waar we ook de buurt en andere geïnteresseerden op uitnodigen. Iedereen is welkom.

Door middel van creatief denken en creatief bezig zijn, slopen we vastgeroeste patronen en gaan we op zoek naar onze krachten. We gaan op ontdekking en leren ons opnieuw verwonderen. Op die manier verleggen we grenzen en drempels.

 

We kiezen er bewust voor om geen therapie aan te bieden. We zijn er van overtuigd dat actieve en creatieve activiteiten ook een therapeutisch effect kunnen hebben. Dit is uiteraard een aanvullend aanbod, naast gespecialiseerde gesprekstherapie binnen de klassieke geestelijke Gezondheidszorg.

Het Wachthuis hanteert geen wachtlijst. Door snel in te spelen op de vraag naar hulp en in te zetten op verbinding, voorkomen we dat problemen verergeren. Dit werkt preventief.

We werken bovendien curatief. Ook mensen met een behoefte aan nazorg kunnen aansluiten bij onze activiteiten en workshops.

De komst naar Het Wachthuis is vrijblijvend. Wachters komen en gaan en sluiten aan wanneer ze hier behoefte aan hebben. Buiten respect hebben voor elkaar moet er niets en mag er heel veel.

 

We werken zoveel mogelijk op maat. Laagdrempelig zijn is daarbij van essentieel belang.

Om onze taak als "kanarie in de steenkoolmijn" of als "maatschappelijke voelspriet" goed te kunnen volbrengen hebben we in september 2023 een denktank opgericht. Deze denktank wordt bemand door wachters, experten en sympathisanten. Met deze denktank proberen we de onderstroom van de maatschappij te voelen. Onze denktank heeft als taak de fluïditeit van Het Wachthuis te garanderen. Thema's en deelnemers kunnen daarbij wisselen.

Een voorbeeld

Je voelt je moe en hebt sombere gedachten. Je herkent jezelf niet meer. Je huilt de hele dag. Het lukt niet meer om te werken/studeren. Op aanraden van een vriend, raap je al je moed bijeen en neem je contact op met je huisarts. De huisarts schrijft je een week ziekteverlof voor en geeft je een lijst met psychologen uit de buurt. Je neemt 1 voor 1 contact op met hen. De ene heeft een aanmeldingsstop, de andere een wachtlijst van 6 maanden. Je moet wachten.

Het gaat van kwaad naar erger. Na een week ben je helemaal niet uitgerust en je keert terug naar je huisarts. Deze schrijft je nog 2 weken rust voor en raadt je aan om het CGG (Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg) te contacteren. Je meldt je aan en het CGG zal je contacteren voor een intakegesprek. Je moet... wachten.

Na 2 weken mag je op Intake. Na het intakegesprek wordt er op de teamvergadering beslist of het CGG je verder kan helpen. Je moet wachten.

Na een week word je gebeld. Het CGG wil jou verder helpen, oef! Totdat je hier terecht kan, moet je soms heel, lang... wachten.

Je bent nu aangemeld, maar je bent nog steeds met ziekteverlof. Tijdens al dat wachten word je nog verdrietiger, angstiger en eenzamer. Je komt nauwelijks buiten en niets interesseert je nog. Je zou het heel graag anders willen, maar het lukt je niet alleen.

Neem contact op met ons! We wachten samen en actief.


We maken afspraken waar jij je goed bij voelt. Terwijl je aansluiting vindt met bondgenoten en weer wat in beweging komt (letterlijk en figuurlijk), is er behandeling of begeleiding in zicht.

bottom of page